เเเเเเ

สินค้าขายดี Pneumatic Air Service Units 

Pressure regulator

VERSION
1 = Technopolymer body
0, 2, 3 = Zinc alloy body
CONNECTIONS
Port = G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 3/4"
Pressure range = 0-8 , 0 - 12 bar
TYPE
SM = improved relieving
Max working pressure (bar) : 13 bar - 1.3 MPa
Temperature : 50°C

 Price (THB.) 
17102B.D.SM (G1/4") (Technopolymer body)683
17002B.D.SM (G1/4") (Zinc alloy body)
847
17002A.D.SM (G1/8") (Zinc alloy body) 
979
17202A.D.SM (G1/4") (Zinc alloy body)
739
17202B.D.SM (G3/8") (Zinc alloy body)
979
17302B.D.SM (G1/2") (Zinc alloy body)
1,196
17302E.C.SM (G3/4") (Zinc alloy body)
2,265

Filter - pressure regulator

CONNECTIONS
Port = G 1/2", G 1/4", G 3/8", G 3/4"
Pressure range = 0-8 bar, 0 - 12 bar
TYPE
Filter = 20μ Bowl protection , Automatic drain
Max working pressure (bar) : 13 bar - 1.3 MPa
Temperature : 50°C

 Price (THB.) 
17004B.B.D.P (G1/4")
1,159
17204A.B.D (G1/4")
1,193
17204B.B.D (G3/8")1,193
17304B.B.C (G1/2")2,003
17304B.B.C.S (G1/2" auto drain)2,749
17304E.B.C (G3/4")2,347

Filter pressure regulator + Lubricator

VERSION
0, 2, 3 = Zinc alloy body
CONNECTIONS
Port = G 1/2", G 1/4", G 3/8", G 3/4"
TYPE
Filter = 20μ Bowl protection , Automatic drain
Pressure range = 0-8 bar, 0 - 12 bar
Max working pressure (bar) : 13 bar - 1.3 MPa
Temperature : 50°C

 Price (THB.) 
17006B.B.D.P(G1/4")2,040
17206A.B.D(G1/4")
2,633
17206B.B.D(G3/8")
1,193
17306B.B.C(G1/2")
2,809
17306B.B.C.S(G1/2" auto drain)
4,256
17306E.B.C(G3/4")
3,488

Filter + Pressure regulator + Lubricator

VERSION
0, 2, 3, 4 = Zinc alloy body
CONNECTIONS
Port = G 1/8", G 1/4", G 3/8", G 1/2", G1"
Type
Filter = 20μ Bowl protection
Pressure range = 0-8 bar, 0 - 12 bar
Max working pressure (bar) : 13 bar - 1.3 MPa
Temperature : 50°C

 Price (THB.) 
17007A.B.D.P (G1/8")
1,902
17207A.B.D(G1/4")
2,505
17207B.B.D(G3/8")
2,505
17307B.B.C(G1/2")
4,200
17407NB.B.C(G1")
12,338

Pressure gauge

Dial ø= 40 MM. , 50 MM.
Pressure range = Scale 0-12 bar
Port = G 1/8"

 Price (THB.) 
17070A.C
251
17070B.C
266

 Fixing Bracket  

 Price (THB.) 
17150 size 1
79
17150 size 279
17150 size 379
About us

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้จัดจำหน่าย และนำเข้าสินค้า
นิวเมติกส์

Address

เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Contacts

Email: pneumatic@thai-a.co.th
hot line: adirek@thai-a.co.th
Phone: 02-026-3854
Phone: 02-691-5900

© Copyright 2020 - All Right Deserved. Design by KTndevelop.